ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Σύμμικτο ονομάζεται το κτίριο του οποίου ο φέροντας οργανισμός δηλαδή οι κολόνες και τα δοκάρια είναι απο Χάλυβα ( αντί για οπλισμένο σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται στη συμβατικής κατασκεύη) . Τα θεμέλια, οι πλάκες καθώς και τα τοιχία του υπογείου κατασκευάζονται απο οπλισμένο σκυρόδεμα .

Αναλυτικότερα, ο μεταλλικός σκελετός αποτελείται από υποστυλώματα και δοκούς που μελετώνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων και του ΚΕΝΑΚ  .Ο μεταλλικός σκελετός συντίθεται από πρότυπες χαλύβδινες διατομές. Σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται είτε για αισθητικούς - αρχιτεκτονικούς λόηους, είτε για τεχνικούς λόγους, μπορεί να τοποθετηθούν και μη τυποποιημένες διατομές (ζευκτά, ειδικά μορφωμένα δοκάρια, κλπ.).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 • Η γρηγορότερη αποπεράτωση του έργου σε σχέση με τη συμβατική κατασκευη, καθώς και οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές  καθιστούν την κατασκευή οικονομικότερη έναντι της συμβατικής .
 • Ο ελαφρύτερος σύμμικτος φορέας του κτιρίου καθώς και η αυξημένη ευκαμψία του δημιουργεί μικρότερες σεισμικές δυνάμεις σε αυτόν και στη θεμελίωση με αποτέλεσμα την ελλάτωση του κόστους κατασκεύης της .
 • Με τον κατάλληλο αντισεισμικό σχεδιασμό εξασφαλίζεται υψηλή αντισεισμική συμπεριφορά του κτιρίου σε σχέση με τη συμβατική κατασκευή .
 • Εκμεταλλευόμενοι  την συμπεριφορά του χάλυβα πετυχένουμε μικρές διατομές στα δομικά στοιχεία ( στύλους, κολώνες) με αποτέλεσμα να μπορούμε να κατασκευάσουμε μεγάλα ανοίγματα χωρίς να δημιουργούμε ''νεκρούς'' χώρους στο κτίριο .
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχεση με τα κτίρια με φορέα απο οπλισμένο σκυρόδεμα .

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 • Δημιουργία των σχεδίων ( κατόψεων) ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη .
 • Γίνονται οι ανάλογες μετρήσεις στο οικόπεδο από τους μηχανικούς της εταιρείας μας .
 • Προχωρούμε στις εκσκαφές για τη θεμελίωση της κατοικίας .
 • Γίνονται οι ανάλογες εργασίες για την ολοκλήρωση της θεμελίωσης  ( καλουπώματα, σιδέρωμα, τοποθέτηση σκυροδέματος στη βάση) .
 • Τοποθετούνται τα υποστηλώματα στις θέσεις σύμφωνα με την στατική μελέτη όπου έχουμε προβλέψει και έχουμε τοποθετήσει αγκύρια μέσα στη βάση του μπετού .
 • Κατασκευάζεται η ξύλινη στέγη σύμφωνα με την οικοδομική άδεια .
 • Σταδιακά κατασκευάζεται η εξωτερική τοιχοποιία ,οι εσωτερικές τοιχοποιίες και τα ταβάνια .
 • Τοποθετούνται οι ηλεκτρικές και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις .
 • Γίνεται τοποθέτηση αμμοκονίας για την περεταίρω τοποθέτηση πατώματος laminate ή πλακιδίων .
 • Γίνεται τοποθέτηση των μαρμαροποδιών και στην συνέχεια τοποθέτηση των κουφωμάτων .
 • Γίνεται η τοποθέτηση των ειδών υγιεινής .
 • Γίνεται τοποθέτηση της κουζίνας και των εσωτερικών πορτών .
 • Σοβατίζονται εξωτερικά και βάφονται όλες οι επιφάνειες .

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ψάχνετε προσφορά για κάποιο δικό σας έργο για υλοποίηση?

Συνεργάτες &
Οργανισμοί


Συνεργάτες μας καθώς και προγράμματα ΕΣΠΑ που συμμετέχουμε για πελάτες μας και έργα τους

...
...
...
...