ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η εταιρεία μας με την πολυετή εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, συμβαδίζοντας παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κατασκευαστικό τομέα είναι σε θέση να σας προτείνει τους παρακάτω τρόπους κατασκευής .

 

1ος ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες κατασκευάζονται απο τσιμεντοσανίδα, γαλβανιζέ σκελετό βαρέου τύπου αποτελούμενο από στρωτήρες και ορθοστάτες . Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις των 40 ή 60 εκατοστών μεταξύ τους . Τα μεταλλικά προφίλ παράγονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα, κατηγορίας γαλβανίσματος Ζ240 και εσωτερικά μόνωση από διογκωμένη πολυστερίνη 10 cm .

 

Στην εξωτερική πλευρά, των εξωτερικών τοιχωμάτων ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

 

1 Στάδιο : Tοποθέτηση γαλβανιζέ σκελετού .

 

2 Στάδιο : Tοποθέτηση τσιμεντοσανίδας .

 

3 Στάδιο : Τοποθέτηση επιχρίσματος με υαλόπλεγμα οπλισμού και κόλλα .

 

4 Στάδιο : Τοποθέτηση οργανικού επιχρίσματος ( έτοιμου σοβά).

 

5 Στάδιο : Αστάρωμα,  Χρωματισμοί με ακρυλικό χρώμα  2 στρώσεων) .

 

 

Στην εσωτερική πλευρά, των εξωτερικών τοιχωμάτων ακολουθούν τα παρακάτω στάδια:

 

1 Στάδιο : Τοποθέτηση διογκωμένης πολυστερίνης 10 cm .

 

2 Στάδιο : Τοποθέτηση γυψοσανίδας .

 

3 Στάδιο : Στοκάρισμα - Τρίψιμο γυψοσανίδας .

 

4 Στάδιο : Αστάρωμα , Χρωματίσματα με πλαστικό χρώμα 2 στρώσεων .

 

 

2ος ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

 

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες κατασκευάζονται από φύλλο λεπιδόπλακας (OSB) το οποίο τοποθετείται σε γαλβανιζέ σκελετό βαρέου τύπου αποτελούμενος από στρωτήρες και ορθοστάτες  . Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις των 40 ή 60 εκατοστών μεταξύ τους . Τα μεταλλικά προφίλ παράγονται από γαλβανισμένη λαμαρίνα, κατηγορίας γαλβανίσματος Ζ240 και εσωτερικά φέρουν μόνωση από διογκωμένη πολυστερίνη 10 cm .

 

Στην εξωτερική πλευρά, των εξωτερικών τοιχωμάτων ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

 

 

1 Στάδιο : Tοποθέτηση γαλβανιζέ σκελετού .

 

 

2 Στάδιο : Tοποθέτηση φύλλου OSB .

 

 

3 Στάδιο : Τοποθέτηση θερμομονωτικής πλάκας 50χιλ. διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης με κόλλα και ειδικά βύσματα.

 

 

4 Στάδιο : Τοποθέτηση οργανικού επιχρίσματος ( έτοιμου σοβά).

 

 

5 Στάδιο : Αστάρωμα, Χρωματισμοί με ακρυλικό χρώμα  2 στρώσεων) .

 

 

Στην εσωτερική πλευρά, των εξωτερικών τοιχωμάτων ακολουθούν τα παρακάτω στάδια:

 

 

1 Στάδιο : Τοποθέτηση διογκωμένης πολυστερίνης 10 cm .

 

 

2 Στάδιο : Τοποθέτηση γυψοσανίδας .

 

 

3 Στάδιο : Στοκάρισμα, Τρίψιμο γυψοσανίδας .

 

 

4 Στάδιο : Αστάρωμα, Χρωματίσματα με πλαστικό χρώμα 2 στρώσεων .

 

 

Και στους 2 τρόπους κατασκευής για τις εσωτερικές τοιχοποίες χρησιμοποιείται μονός μεταλλικός σκελετός  αποτελούμενος από στρωτήρες και ορθοστάτες . Οι ορθοστάτες τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις των 40 ή 60 εκατοστών μεταξύ τους . Πάνω στον σκελετό τοποθετείται μονή επίστρωση γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm  . Ενδιάμεσα τοποθετείται πετροβάμβακας πάχους 5 cm . Στην τοιχοποιία του WC τοποθετείται ανθυγρή γυψοσανίδα .

 

 

 

Ψάχνετε προσφορά για κάποιο δικό σας έργο για υλοποίηση?

Συνεργάτες &
Οργανισμοί


Συνεργάτες μας καθώς και προγράμματα ΕΣΠΑ που συμμετέχουμε για πελάτες μας και έργα τους

...
...
...
...