ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα ''Πακέτο Νο8''
Το σύστημα αποτελείται από :

- 5 Φ/Β πλαίσια Luxor Mono 200Wp ή Perlight Mono 200Wp
- Βάσεις στήριξης πάνελ
- 1 ρυθμιστής φόρτισης Victron BlueSolar light 30A
- 6 συσσωρευτές Sbat 200Ah-12V (τύπου AGM-VRLA)
- 1 μετατροπέας Victron Phoenix Compact 2000VA -24V

Ψάχνετε προσφορά για κάποιο δικό σας έργο για υλοποίηση?

Συνεργάτες &
Οργανισμοί


Συνεργάτες μας καθώς και προγράμματα ΕΣΠΑ που συμμετέχουμε για πελάτες μας και έργα τους

...
...
...
...