ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα ''Πακέτο Νο4''
Το σύστημα αποτελείται από :

- 2 Φ/Β πλαίσια Luxor Mono 200Wp ή Perlight Mono 200Wp
- Βάσεις στήριξης πάνελ
- 1 ρυθμιστής φόρτισης Victron BlueSolar LIGHT 20A
- 2 συσσωρευτές SBat 200Ah 12V
- 1 μετατροπέας ( inverter) Victron Phoenix 800VA 24V

Ψάχνετε προσφορά για κάποιο δικό σας έργο για υλοποίηση?

Συνεργάτες &
Οργανισμοί


Συνεργάτες μας καθώς και προγράμματα ΕΣΠΑ που συμμετέχουμε για πελάτες μας και έργα τους

...
...
...
...