ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτόνομο Φ/Β Σύστημα ''Πακέτο Νο2''
Το σύστημα αποτελείται από :
- 1 Φ/Β πλαίσιο BSL Mono 145Wp
- Βάσεις στήριξης πάνελ
- 1 ρυθμιστής φόρτισης Victron BlueSolar Light 10A
- 1 συσσωρευτής SBat 120Ah-12V (τύπου AGM-VRLA)
- 1 μετατροπέας Victron Phoenix 375VA-12V
 
 
 
 
 

Ψάχνετε προσφορά για κάποιο δικό σας έργο για υλοποίηση?

Συνεργάτες &
Οργανισμοί


Συνεργάτες μας καθώς και προγράμματα ΕΣΠΑ που συμμετέχουμε για πελάτες μας και έργα τους

...
...
...
...